Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno
ZŠ a MŠStehelčeves

Vnitřní řád školní jídelny

Školní řád

Oddíl 1.01 Provoz školní jídelny

 1. Školní jídelna je v provozu v době svačin a obědů. Pracovníci školní kuchyně (jídelny) zajišťují také pitný režim pro děti a žáky dle dalších provozních pokynů.
 2. Výdej jídla probíhá dle denního režimu a organizačních pokynů v mateřské škole a rozvrhu hodin v základní škole. Obědy se vydávají zpravidla od 11:40 do 13:55.
 3. Děti a žáci vstupují do školní jídelny pouze s doprovodem pověřeného pracovníka (dozor). V případě obsazení všech míst čekají žáci ZŠ na chodbě před školní jídelnou. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě a v prostoru školní jídelny, pokud místo stravování není provozně určeno jinak: svačiny v ZŠ a ŠD, podávání jídel dětem MŠ ve třídě.
 4. Při příchodu i odchodu ze školní jídelny zdravíme. Za vydané jídlo i jinou pomoc děkujeme, používáme vhodně slovo „prosím“. U stolu hovoříme šeptem a chováme se tiše, abychom nerušili ostatní strávníky při jídle.
 5. Po snězení jídla žáci čekají na pokyn dozoru ke společnému odchodu z jídelny. Dozor žáky doprovodí do šatny, ŠD nebo na místo, kde tráví polední přestávku. Do té doby sedí na místě u stolu a nepřechází po jídelně. Děti z mateřské školy přicházejí a odcházejí výhradně dle pokynů pedagogických pracovníků MŠ.
 6. Žáci ZŠ si po příchodu do jídelny vyzvednou u výdejního okénka talíř a příbor a odnesou si jej na místo u stolu. Poté se vrátí pro nápoj a posadí se. Polévku nalévá pověřený pracovník školy. Po snězení polévky strávník odnese prázdný talíř na místo pro příjem špinavého nádobí. Příbor uloží do košíku se špinavými příbory a talíř předá pracovnici školní jídelny nebo na určené místo. Poté žák přejde k výdejnímu okénku, kde mu bude vydáno hlavní jídlo. Po skončení jídla po sobě uklízí své místo u stolu (odnáší nádobí, zasune židli, podle potřeby uklidí stůl).
 7. Organizace výdeje jídla dětem MŠ i další postupy ve školní jídelně týkající se mateřské školy se řídí pokyny pedagogických pracovníků, které respektují věk i schopnosti dětí.
 8. Strávník dostává na talíř celou porci pokrmu (všechny součásti jídla tj. polévku, přílohu, maso, zeleninu atp.), pouze uvede požadované množství (málo, hodně, počet knedlíků atp.). Pokud strávník některou součást pokrmu nejí, odnese ji po skončení jídla společně s talířem k okénku pro příjem špinavého nádobí. Děti ani žáky do jídla nenutíme, ale nabízíme k ochutnání všechny potraviny. Pokud si zákonný zástupce přeje, aby jeho dítě vůbec nedostávalo nějaký pokrm (alergie, nechuť k pokrmu), předá tuto informaci v písemné podobě pedagogickému pracovníkovi. Tento požadavek má platnost po celou dobu stravování, pokud není zrušen opět zákonným zástupcem.
 9. Nezabalené, neúplné a nesnědené potraviny nebo potraviny se zvláštními požadavky na skladování (chlazené výrobky) se ze školní jídelny nesmí odnášet z hygienických důvodů. Ovoce pouze pokud je celé a neoloupané. Režim likvidace zbytků je dán zvláštním vnitřním pokynem.
 10. Dozor sleduje a usměrňuje chování dětí i žáků při stolování a dbá nad jejich bezpečností. Při výdeji polévky dbá, aby nedošlo k opaření strávníků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo atp.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí strávníků. Ihned nechá podlahu uklidit pracovnicí školní jídelny. Dbá na dodržování hygienických zásad dětmi a žáky (omytí rukou před jídlem, používání ubrousků, hygiena při pomoci a při úklidu místa nehody, atp.).
 11. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atp.) zajišťuje pracovnice školní jídelny. Z výchovných důvodů se doporučuje při úklidu spoluúčast dětí a žáků, kteří nehodu zavinili. Míra spoluúčasti je dána věkem a hygienickými zásadami. O čistotu stolu se během jídla stará strávník, při výměně strávníků v jídelně za čistotu stolů odpovídá pracovnice školní jídelny.
 12. Žáci i děti mohou při některých činnostech ve školní jídelně pomáhat (služby). Jedná se především o přípravu a úklid stolů nebo rozdávání pokrmů. Pouze starší žáci ZŠ mohou pomáhat s výdejem polévky. Služby žáků nebo dětí určují pedagogičtí pracovníci.

Oddíl 1.02  Přihlašování a odhlašování strávníka

 1. Strávníky školní jídelny jsou děti a žáci školy a školského zařízení a zaměstnanci školy nebo školského zařízení.
 2. Strávníci se ke stravování přihlašují písemně, na určeném formuláři, zpravidla na začátku školního roku. Přihlášky mohou být podávány i během školního roku.
 3. Strávníci se ke stravování nepřihlašují opakovaně, přihlášení ke stravování je platné během celé docházky do školy nebo dobu zaměstnání.
 4. Strávníci se mohou odhlásit v průběhu školního roku. Nemusí se odhlašovat při ukončení docházky do školy nebo při ukončení zaměstnání, toto ukončení probíhá automaticky.

Oddíl 1.03  Informace a stížnosti ke stravování

 1. Jídelníčky jsou zveřejňovány v prostorách školy vždy na začátku každého týdne.
 2. Připomínky, stížnosti a podněty ke stravování řeší vedoucí školní jídelny a ředitelka školy.

Oddíl 1.04  Odhlašování stravy

 1. Strava (obědy a svačiny) se odhlašuje předem (den a více dní) nebo do 8:00 v den, kdy je strávník nepřítomen. Odhlášení stravy je možné buď u vedoucí školní jídelny, nebo prostřednictvím pedagogů v základní a mateřské škole. Jako odhlášení oběda je rozuměno i omluvení strávníka (MŠ i ZŠ) z vyučování na daný den nebo oznámení nemoci. Zaměstnanci omluví svou nepřítomnost vedoucí školní jídelny ve stejném termínu a čase.
 2. Neodhlášená strava musí být uhrazena v plné výši. První den nemoci může oprávněná osoba strávníkovi neodhlášený oběd vyzvednout.
 3. Pokud má strávník přihlášenou stravu (svačinu, oběd) a odchází neplánovaně dříve, než je stanoven výdej stravy, muže mu oprávněná osoba tuto stravu vyzvednout v době řádného výdeje. Nevyzvednutá strava bude zlikvidována jako zbytek. Strávník takto nevyzvednutou stravu hradí v plné výši.
 4. Automaticky je strava odhlášena ve dnech školních prázdnin, ředitelského volna, mimoškolních akcí, kterých se účastní celá třída nebo škola a v době omezení provozu mateřské školy.

Jídelna

Vedení školy

Aneta Hartmanová
ředitelka školy - 608 741 384 

Dana Dobešová
vedoucí školní jídelny - 739 631 695 

Kateřina Müllerová
vedoucí učitelka MŠ - 605 338 854

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
skoro jasno 30 °C 18 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 22/14 °C
středa 24. 7. jasno 21/10 °C

Svátek

Svátek má Vítězslav

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:16

Slunce zapadá:21:03

Mohlo by Vás zajímat