Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vedení školy

Aneta Zemanová
ředitelka školy - 608 741 384 

Dana Dobešová
vedoucí školní jídelny - 739 631 695 

Kateřina Müllerová
vedoucí učitelka MŠ - 605 174 930

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Dejte si s námi šálek horkého čaje :)

Obsah


Platební údaje

Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě, inkaso z účtu)

Běžný účet ŠJ: 263 333 958/0300 (platby za stravné a úplatu za vzdělávání)

Variabilní symbol platby nebo podklady pro zadání inkasa z účtu vám sdělí hospodářka školy Dana Dobešová.

Běžný účet školy: 200 037 596/0300 (platby školních akcí, pomůcek, sponzorské dary)

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a účel (např. pomůcky ZŠ, výlet nebo škola v přírodě)

Hotovostní platby

Pokladní hodiny pro hotovostní platby jsou vždy ve středu od 7:00 do 15:30 v kanceláři hospodářky školy (Řánkova 87, Stehelčeves, 1. patro). 

Úplata za vzdělávání

Mateřská škola

Základní sazba úplaty za vzdělávání v MŠ činí od 1.9.2022 - 500 Kč za měsíc.

Úplata MŠ (81.25 kB)

Školní družina

Základní sazba úplaty za vzdělávání v ŠD činí od 1.9.2022 - 210 Kč za měsíc.

Úplata ŠD (71.64 kB)

 

Stravné

Strávník Druh jídla Cena za porci
dítě MŠ i ZŠ svačina 11 Kč
dítě MŠ svačina + oběd 37 Kč
dítě MŠ 2 x svačina + oběd 48 Kč
žák ZŠ 6 - 10 let oběd 30 Kč
žák ZŠ 11 - 15 let oběd 32 Kč
15 let a výše oběd 35 Kč

Náklady na školní pomůcky a výtvarné potřeby ve šk. roce 2022/2023

Náklady jsou tvořeny 

  • výtvarnými pomůckami v paušální hodnotě 300 Kč (nakupují se barvy, pastely, štětce, papíry, barevné papíry atp.)
  • pracovními sešity (AJ, ČJ, MA, PRV) a prázdnými sešity, cena je dána počtem kusů na žáka a ročník - cena je cca 800 Kč
  • částkou na kopírování, která je využita paušálně na nákup papíru a barev do kopírovacího stroje 300 Kč

V případě zájmu (na vyžádání) obdrží rodiče seznam výše uvedených potřeb a mohou si jednotlivé položky nakoupit sami. Společný nákup např. výtvarných potřeb výrazně šetří rodině náklady.

V případě žáků 1. ročníku je dalších 500 Kč hrazeno ze státních prostředků školy a jsou za ně nakoupeny další pomůcky - např. pracovní učebnice, které žáci spotřebují.

Rodiče obdrží přesnou částku a pokyn k platbě pro jejich dítě na základě jednotlivých ročníků a potřebných pomůcek a sešitů pro tento ročník během září od hospodářky školy. 


Kroužky ZŠ

- ve školním roce 2022/2023 jsou nabízeny tyto kroužky : 

Kresba a malba, Šachový kroužek, Šikovné ručičky, Keramika - kroužky jsou zpoplatněny částkou 1.500 Kč za školní rok

Příspěvky rodičů pro Rodičovská sdružení

Běžný účet RS Školáček: 244 304 721/0300 (příspěvky rodičů pro Rodičovské sdružení - pracoviště Stehelčeves)

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Běžný účet Rodinné centrum Dřetovice: 230 450 568/0300 (příspěvky rodičů pro Rodičovské sdružení - MŠ Dřetovice)

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Příspěvek na dítě / žáka pro jednotlivá rodičovská sdružení je stejný, tj. 300 Kč na rok. Rodiny s více dětmi / žáky ve škole platí příspěvek pouze jednou!