... vše, co byste o nás chtěli vědět

Předškolní vzdělávání v přívětivé mateřské škole.
Základní vzdělávání v netypické základní škole pro žáky 1. - 5. ročníku.
Pro naše děti, žáky i zaměstnance nabízíme možnost stravování ve školní jídelně a v odpoledních hodinách je v provozu hravá školní družina a řada zájmových kroužků.

Pro Vás i Vaše děti

   

Novinky

Nabídka pracovního místa: UČITEL/KA ZŠ

KOHO HLEDÁME?

Učitele, pro kterého jsou výzvou moderní vzdělávací metody a integrovaná tematická výuka.

Pedagoga, který vnímá vzdělávání jako celek, překračující hranice běžných vyučovacích předmětů.

Osobnost, která rozumí slovům, jako je spolupráce, tvořivost a iniciativa.

Odborníka, který se orientuje na pedagogiku zaměřenou na dítě, respektuje dětskou osobnost a podporuje její individuální rozvoj navzdory specifickým potřebám, které děti mají.

Spolupracovníka, který sdílí nadšení pro dobrou školu, je schopen komunikovat s ostatními kolegy, naslouchat i vyjádřit svůj názor a konstruktivně řešit problémy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Termín nástupu: 1. února 2017
 • Trvání pracovního poměru: trvalý
 • Úvazek: částečný
 • Kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ

DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY

 • znalost vzdělávacího programu Začít spolu a integrované tematické výuky
 • v případě kvalifikace pro 1. stupeň ZŠ znalost metod výuky: matematiky dle prof. Hejného, genetické metody čtení, psaní písmem Comenia Script
 • znalost AJ nebo NJ min. na úrovni A2
 • znalost práce v prostředí Google Disk

DALŠÍ INFORMACE

Zájemce zašle na emailovou adresu školy motivační dopis skolastehelceves@gmail.com, ve kterém popíše svůj učitelský pohled na vzdělávání v naší škole, profesní životopis a myšlenkovou mapu aktivit k tématu „Lidské tělo a zdraví“. Vše v elektronické podobě nejpozději do 10. 1. 2017.

K osobnímu pohovoru, který se bude konat v lednu 2017, a na který budete osobně pozváni, s sebou přinesete originál dokladu o dosaženém vzdělání.

Kontakt  na ředitelku školy: Mgr. Šárka Holečková, 728 816 838, holeckova@skolastehelceves.cz

Celý článek

Provoz ŠD v době ředitelského volna

V době od 6:30 do 8:00 budou mít přihlášené děti zajištěn dozor v mateřské škole.

V době od 8:00 do 14:00 bude v provozu školní družina (pondělí s Míšou, úterý s Petrou).

V době od 14:00 do 16:30 budou děti opět zajištěn dozor v mateřské škole.
 
Připomínáme, že pokud si budete navzájem vyzvedávat děti, je potřeba mít písemný souhlas ostatních rodičů, pokud tak není uvedeno v přihlášce.
 
Celý článek

Organizace školního roku 2016/2017

Důležité informace

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno
příspěvková organizace

Vedení školy
 • Mgr. Bc. Šárka Holečková, ředitelka školy - 728 816 838
 • Dana Dobešová, vedoucí školní jídelny - 739 631 695
 • Michaela Kracíková, vedoucí vychovatelka - 731 226 335
 • Kateřina Müllerová, vedoucí učitelka MŠ - 605 174 930
 • pracoviště MŠ Dřetovice - 605 174 960
Důležitá čísla
IČ: 750 317 61
Běžný účet školy: 200 037 596/0300 (platby školních akcí, sponzorské dary)
Běžný účet ŠJ: 263 333 958/0300 (platby za stravné a úplatu za vzdělávání)
Běžný účet RS Školáček: 244 304 721/0300 (příspěvky rodičů pro Rodičovské sdružení - pracoviště Stehelčeves)
Běžný účet Rodinné centrum Dřetovice: 230 450 568/0300 (příspěvky rodičů pro Rodičovské sdružení - MŠ Dřetovice)
RED IZO: 600 044 581
IZO ZŠ: 102 086 729
IZO MŠ: 107 511 738
ID datové schránky: nxwmhtx
"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."