Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vedení školy

Aneta Zemanová
ředitelka školy - 608 741 384 

Dana Dobešová
vedoucí školní jídelny - 739 631 695 

Kateřina Müllerová
vedoucí učitelka MŠ - 605 174 930

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Projekt - Tady jsem doma

Obsah

Přijímání dětí do mateřské školy (MŠ)

Organizace zápisu do MŠ na školní rok 2023/2024

1. Zápis probíhat 10.5.2023 od 8:00 - 15:30. 

2. Příjem žádostí: 9.4.2023 - 9.5.2023 do 12:00 (poslední možný termín podání elektronické přihlášky) 

Způsoby podání žádosti

1. Rodič v rozmezí od 9.4.2023 do 9.5.2023 vyplní elektonickou přihlášku zde:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023 / 2024

2. Rodič zvolí čas, ve kterém se dostaví do školy.

Co přinést s sebou: 
 1. Prostá kopie rodného listu dítěte 

 2. Občanský průkaz zákonného zástupce 

 3. Kopie očkovacího průkazu dítěte 

 4. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání rodič nenosí - škola vytiskne a připraví z elektronické přihlášky

Povinné informace pro žadatele

Účastníci správního žízení (přijímání do MŠ) mohou nahlížet do spisu  a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním dle §36 zákona 500/2004 Sb., správního řádu dne 11.5. 2023 od 12:00 do 13:00.

Výše úplaty za vzdělávání k 1. 9. příslušného školního roku 2023/2024 bude činit 500 Kč měsičně. Výše stravného zůstává ve stejné výši jako v tomto školním roce, více jidelna/prehled-plateb/#Stravn%C3%A9

Rozhodnutí o přijetí budou vydávána nejpozději do 10. 6. 2023, tj. do 30 dnů od posledního dne pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.


Kritéria přijetí

 1. trvalý pobyt v obci Stehelčeves/Dřetovice (spádový obvod MŠ)
  • věk dítěte (datum narození)
  • doplňkové kritérium pro děti s TP ve spádovém obvodu: ředitelka školy má při rozhodování právo využít toto kritérium a při přijímání dětí může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (dítě osaměle žijícího rodiče, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, dítě zaměstnance školy, jež je pro provoz školy prospěšný apod.)
 2. jiné místo trvalého pobytu
  • věk dítěte (datum narození)
Postup při uplatňování kritérií:

Zapsané děti ze spádového obvodu MŠ budou seřazeny dle věku, každá obec zvlášť. Přednost mají děti pětileté, které mají vzdělávání povinné,  a starší děti před mladšími. Pro možnost uplatnění doplňkového kritéria je třeba písemně požádat již společně se žádostí o přijetí.

Zájemci z jiných obcí budou zařazeni za všechny děti ze spádového obvodu MŠ a poté seřazeni dle věku. 

Děti zaměstnanců školy jsou přijímáni přednostně. 

Informace pro žadatele o přijetí do MŠ z jiných obcí

Povinnost zajistit dítěti povinnou docházku do MŠ mají obecní úřady v místě trvalého bydliště dítěte. Pokud nemají vlastní MŠ v obci, musí Vám docházku zajistit v jiné MŠ (nejlépe smluvně). Pokud Vám nepomůže OÚ v dané obci, pak je třeba se obrátit na krajský úřad Středočeského kraje.

Infromace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče