Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vedení školy

Šárka Holečková
ředitelka školy - 728 816 838

Dana Dobešová
vedoucí školní jídelny - 739 631 695

Kateřina Müllerová
vedoucí učitelka MŠ - 605 174 930

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 8. 2017

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Vnitřní řád MŠ (školní řád)

Oddíl 1.01      Provoz mateřské školy

 1. Mateřská škola je v provozu denně v pracovní dny od 6:30 do 16:30 (celodenní provoz).
 2. V zájmu dítěte je vhodnější kratší pobyt v MŠ. Dřívější příchod, tj. před začátkem provozu, není možný. Ráno přicházejí děti do třídy nejpozději v 8:00. Pravidelné pozdější příchody jsou možné pouze po předchozí písemné žádosti a následné dohodě s vedoucí učitelkou MŠ z důvodu organizace stravování.
 3. Zákonní zástupci předávají dítě osobně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. Doprovázet a vyzvedávat dítě může i jiná osoba, musí být však písemně pověřena zákonným zástupcem (pověřená osoba). Dítě nesmí do mateřské školy přicházet ani odcházet samo.
 4. Odchod po obědě je možný od 12:00 do 12:30 hodin. Odpoledne před svačinou děti odchází zpravidla v 14:30, po svačině od 15:00 do konce provozní doby.
 5. Vyzvednutí je provedeno v okamžiku předání dítěte pedagogem zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. V případě, že tato osoba zůstane s dítětem dále v herně MŠ nebo na školní zahradě (např. z důvodu komunikace s jinými rodiči), přebírá sama nad dítětem dozor v plném rozsahu. Pobyt na zahradě MŠ mimo dobu provozu nebo konání akce školy není možný.
 6. Rodiče si vyzvedávají děti včas do 16:30. Pokud si rodič výjimečně nestihne vyzvednout dítě do 16:30, neprodleně telefonicky do této doby informuje pedagogického pracovníka mateřské školy o důvodu zpoždění a způsobu vyzvednutí dítěte (v jakém čase). Při překročení o více než 30 minut může být po zákonném zástupci požadována úhrada nákladů (přesčas zaměstnance, provozní náklady). Časté porušování provozní doby (více než 1x za měsíc) může být důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole. Povinností pedagoga je ohlásit toto vedení školy. Záznamy o porušování provozní doby se uvádějí v Přehledu docházky třídy.
 7. Pokud si zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby a ani telefonicky neoznámí zpoždění v této době, počká pedagogický pracovník 1 hodinu s dítětem v mateřské škole a informuje o této situaci vedoucí učitelku MŠ nebo ředitele školy. Snaží se v této době kontaktovat zákonné zástupce dítěte. Pokud si ani do této prodloužené doby nikdo dítě nevyzvedne, kontaktuje pedagog, vedoucí učitelka nebo ředitel školy odbor sociální péče MM Kladna (nepřetržitou službu). Dítě si pedagogický pracovník nesmí vzít s sebou domů, postupuje podle pokynů odboru sociální péče. Pokud tento odbor nelze kontaktovat, kontaktuje Policii ČR a postupuje podle jejích pokynů.

 

Oddíl 1.02      Zápis do MŠ

 1. Zápis do mateřské školy pro přijetí od následujícího školního roku probíhá obvykle v květnu daného roku. Mimo tuto dobu je možné podat žádost o přijetí kdykoliv v průběhu školního roku u ředitelky školy, pokud to kapacita MŠ umožní. Do mateřské školy se přijímají děti ve věku tří až šesti let, které splňují podmínky zákona 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 50. Nejnižším věkem, kdy lze dítě při splnění dalších podmínek (zdravotní způsobilost, zvládnutí některých sebeobslužných činností či hygienické podmínky a vybavení mateřské školy) přijmout, jsou 2 roky.

(a)   Kritéria pro přijímání žáků do mateřské školy

 1. Mateřská škola má pracoviště v obci Stehelčeves a v obci Dřetovice. Na základě platné Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dřetovice a obcí Stehelčeves jsou na pracoviště mateřské školy ve Stehelčevsi (kapacita 40 dětí) přijímány děti s trvalým pobytem ve Stehelčevsi a na pracoviště mateřské školy ve Dřetovicích jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve Dřetovicích. Dále dle této smlouvy jsou na pracovišti mateřské školy ve Dřetovicích, které má kapacitu 20 dětí, určena 3 místa pro děti s trvalým pobytem ve Stehelčevsi a 17 míst pro děti s trvalým pobytem ve Dřetovicích. V případě volné kapacity na jednom z pracovišť MŠ mohou být zde umístěny děti i s trvalým pobytem jedné ze smluvních obcí.
 2. Pokud počet žádostí o přijetí přesáhne možnosti kapacity mateřské školy, bude nejprve uplatňováno kritérium trvalého pobytu a dále kritérium věkové skupiny dítěte (3 – 6 let); žádosti budou seřazeny podle data narození dítěte, od nejstaršího po nejmladší.
 3. Přednostně podle „školského zákona“ je povinností ředitele školy přijmout děti, které dosáhnou v daném školním roce šesti let věku.
 4. Případné zamítnuté žádosti budou vyřizovány průběžně, pokud se uvolní místo v průběhu daného školního roku.
 5. Děti s trvalým pobytem z jiných obcí budou přijímány, pokud budou uspokojeny žádosti zákonných zástupců ze Stehelčevsi a Dřetovic, s výjimkou bodu 3), který je určen zákonem.
 6. Rodiče předkládají při zápisu občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, potvrzení lékaře zdravotní způsobilosti a o pravidelném očkování (na platném tiskopisu školy), trvalý pobyt, adresu a další údaje o rodině, včetně telefonického spojení.

 

Oddíl 1.03      Omlouvání dětí v mateřské škole

 1. Omlouvání dítěte v mateřské škole je důležité pro organizaci stravování a odhlášení stravy. Rozhodujícím časem je 8:00 daného dne.
 2. Nepřítomnost nebo mimořádný pozdější příchod je možné omluvit předem – nahlásit osobně učitelce, nebo telefonicky do 8 hodin daného dne.
 3. Pokud dítě, které pravidelně přichází do 8 hodin, nebude předáno pedagogovi do této doby, je počítáno jako nepřítomné a nebude mu objednána strava.
 4. Děti, které přicházejí pravidelně po 8 hodině, avšak daný den do MŠ nepřijdou a nejsou do určené doby omluveny, jsou pro účely stravování počítány první den nepřítomnosti jako přítomné. Druhý den nepřítomnosti jsou děti vedeny v záznamech jako omluvené, stravování se neobjednává.

 

Oddíl 1.04      Oznámení o ukončení předškolního vzdělávání

 1. Tento bod upravuje ukončení předškolního vzdělávání na základě rozhodnutí zákonného zástupce. Důvodem pro toto ustanovení je potřeba školy vědět, kolik dětí pokračuje v dalším školním roce v předškolním vzdělávání a kolik dětí odchází (ukončuje předškolní vzdělávání) z dále uvedených důvodů. Tento údaj škola potřebuje pro informaci o počtu volných míst v mateřské škole pro další školní rok.
 2. Zákonný zástupce písemně oznámí ředitelce školy ukončení předškolního vzdělávání v souvislosti s rozhodnutím o přijetí do základní školy nebo s jinou změnou (např. stěhování, přijetí do jiné MŠ) bez dalšího odkladu.
 3. V písemném oznámení musí být, kromě základních údajů, uveden časový údaj (datum), ke kterému předškolní vzdělávání rodič ukončuje.